Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BIẾN ĐỘNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CỦA NĂM - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 30/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/12/2022

Thị trường có phiên đảo chiều bất ngờ tại ATC phá vỡ động lượng tăng của hai phiên trước đó. Nhiều khả năng chỉ số sẽ diễn ra điều chỉnh trong phiên sáng cuối cùng của 2022.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 30.12.2022

 

Tin liên quan

left
right