Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

CÂN BẰNG TRÊN VÙNG GAP - Danh mục chiến lược ngày 18/10/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

18/10/2022

Độ rộng thị trường tích cực, sắc xanh chiếm ưu thế với 306 mã tăng so với 144 mã giảm trên sàn Hose. Bóc tách từng dạng cổ phiếu, nhóm cổ phiếu có vận động bức phá tốt, vượt trên Ma10 trước thị trường hầu như đều dừng chân tại đường tín hiệu Ma20; đây cũng là điểm mục tiêu đầu tiên với dạng cổ phiếu khỏe trên, tín hiệu dừng chân và điều chỉnh tại đây là xu hướng bán, thực hiện hóa lợi nhuận không thể tránh khỏi.

Nhóm cổ phiếu khỏe cũng là nhóm đáng lưu ý cho nhịp tăng mới, nếu xu hướng VNIndex có thể bức thoát qua kháng cự 1070. Yếu tố tâm lý ổn định trở lại khi chỉ số chung vận động trên đường tín hiệu kỹ thuật Ma10, tuy vậy, thanh khoản bức phá tạo xu hướng chưa thực sự chủ động tham gia; chính vì thế, vận động tích thu hẹp biên độ thời điểm hiện tại là vận động tích lũy tương đối tích cực.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 18.10.2022

Tin liên quan

left
right