Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

CẨN THẬN TẠI NỀN HỖ TRỢ - Danh mục chiến lược ngày 22/11/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

22/11/2022

“Tàu lượn siêu tốc” mang tên VNIndex. Kết phiên VNIndex đóng cửa với mẫu nến Gravestone tại 952.12 điểm (-0.89% DoD) với KLGD lớn đạt giá trị 16.7k tỷ đồng. Mẫu nến đảo chiều kèm thanh khoản cao thể hiện áp lực bán chủ động đẩy sự thận trọng lên cao.

Quan điểm phục hồi chưa bị phá vỡ
Mặc dù bức tranh chốt lời trên diện rộng rõ ràng khi đa phần cổ phiếu đều hình thành mẫu nến bán, tuy vậy, điểm số vẫn được giữ trên vùng giá cao và chưa vi phạm xu hướng tăng trước đó.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 22.11.2022

Tin liên quan

left
right