Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

CHỜ ĐỢI LỰC CẦU - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 27/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

27/12/2022

Thị trường điều chỉnh phá vỡ mốc hỗ trợ tâm lý 1000, nhiều khả năng động lượng giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay và vùng 970 điểm sẽ là khu vực kỳ vọng có lực cầu bắt đáy.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 27.12.2022

 

Tin liên quan

left
right