Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

CHỜ ĐỢI PHẢN ỨNG GIÁ THUYẾT PHỤC - Trước giờ G ngày 25/11/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

25/10/2022

Thị trường mặc dù có những nỗ lực giữ giá nhưng các nỗ lực này là chưa đủ khi khối lượng giao dịch chưa thuyết phục. Phân hóa bắt đầu diễn ra xung quanh VNINDEX và thời điểm này là thời điểm xác định cổ phiếu nào đang thu hút dòng tiền trội hơn thị trường chung.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 25.11.2022

 

Tin liên quan

left
right