Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

ĐÀ HỒI PHỤC LIỆU CÓ TIẾP DIỄN ? - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 29/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

29/12/2022

Thị trường tiếp tục có phiên hồi phục vượt EMA6 ngắn hạn nhưng đã bắt đầu cho thấy phản ứng giá của phe bán. Khả năng đà hồi phục vẫn sẽ tiếp diễn và thị trường sẽ điều chỉnh khi chạm kháng cự kênh giá chéo 1030 điểm.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 29.12.2022

 

Tin liên quan

left
right