Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

ĐÀ TĂNG TIẾT CUNG - Danh mục chiến lược ngày 16/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

16/02/2023

Cản xu hướng bán 3 tuần vừa qua được thử thách thành công, từ đó tâm lý tích cực lan tỏa rộng trên thị trường. Điểm giao xu hướng 1050 điểm trở thành nền hỗ trợ cho vị thế giao dịch ngắn hạn sắp tới. 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 16.02.2023

Tin liên quan

left
right