Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

ĐIỀU CHỈNH LÀNH MẠNH - Danh mục chiến lược ngày 17/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

17/03/2023

Diễn biến tại vùng kênh trên xu hướng bán đã khác nhiều so với 2 nhịp “bẫy tăng giá” trước đó, thị trường không còn ghi nhận áp lực bán chủ động tại đây.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 17.03.2023

Tin liên quan

left
right