Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

ĐỐI KHÁNG HAI PHE - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 23/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

23/12/2022

Thị trường có phiên đi ngang với cầu mua lên không được cải thiện. Khu vực 1015 điểm sẽ là hỗ trợ trong thời gian tới và trong trường hợp mốc này không giữ được thì đà điều chỉnh sẽ tiếp tục quay về khu vực sâu hơn 980 – 1000 điểm.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 23.12.2022

 

Tin liên quan

left
right