Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

DÒNG TIỀN MUA FOLLOWING - Danh mục chiến lược ngày 27/10/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

27/10/2022

Quan điểm mua từ nhóm đầu tư giá trị với tỷ trọng tiền mặt dồi dào khi thị trường rơi vào vùng định giá thấp được củng cố; quan điểm mua với dòng tiền ngắn hạn đặt nặng quản trị rủi ro và quan sát vận động tại ngưỡng 1030 điểm. Với góc nhìn hồi phục trung hạn xác suất có thể xảy ra, khi nhóm ngành Ngân hàng đang thể hiện động lượng dẫn dắt chỉ số (leader) trong giai đoạn gần đây.

VNIndex hướng tới mục tiêu xu hướng tại 1070 điểm, lưu ý với nhóm cổ phiếu có dòng tiền đã vượt trên Ma20 cho vận động vượt trội so với thị trường, dòng tiền ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục kỹ thuật và tuân thủ quản trị đối với nhóm có Beta cao (nhóm chứng khoán).

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 27.10.2022

Tin liên quan

left
right