Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

DÒNG TIỀN NGOẠI LIỆU CÓ TIẾP DIỄN ? - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 06/01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

06/01/2023

Thị trường tiếp tục duy trì được đà tăng cho thấy áp lực bán chốt lời bắt đáy không lớn, tuy nhiên khối lượng giao dịch chưa cho thấy nhiều cải thiện là một dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của thị trường nên rủi ro điều chỉnh vẫn còn.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 06.01.2023

 

Tin liên quan

left
right