DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 BMI

DSC Securities

10/11/2022

  • 9T/2022, doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 3.241 tỷ (+20% YoY) và 203 tỷ (+26% YoY).
  • Tích cực hợp tác qua kênh bancassuarance với nhiều ngân hàng trong nước như: OCB, MSB, HDB,…
  • Thị phần bảo hiểm BMI được duy trì khá ổn định qua các năm. 9T/2022, thị phần tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 8,53%.Trong tương lai, BMI tập trung vào mảng xe cơ giới và sức khỏe con người. Đây cũng là hai nghiệp vụ có biên lợi nhuận cao (6T/2022 đạt lần lượt 79% và 62%).
  • Xem chi tiết báo cáo

Related News

left
right