DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 BSI

DSC Securities

01/11/2022

  • BSC tận dụng lợi thế cạnh tranh từ ngân hàng mẹ đẩy mạnh hoạt động môi giới khách hàng cá nhân qua việc triển khai mở rộng các điểm hỗ trợ giao dịch ra toàn bộ các chi nhánh BIDV.
  • T10/2022, BSC bán hơn 65 triệu cổ phiếu cho Hana Securities với mệnh giá 41.000đ/cổ phiếu, nâng vốn chủ sở hữu từ 1.684 tỷ quý 2 lên 4.350 tỷ quý 3. Với quy mô vốn tăng mạnh, hoạt động margin sẽ còn nhiều địa tăng trưởng.
  • Xem chi tiết báo cáo

Related News

left
right