DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 HCM

DSC Securities

25/10/2022

  • HSC có HFIC là cổ đông nhà nước, nắm tỷ lệ sở hữu 23,09%, do chưa thông qua phương án tăng vốn, khiến hoạt động tăng vốn chậm chễ, kết quả kinh doanh tăng trưởng hạn chế.
  • Quý 3/2022, HCM ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 758 tỷ (-30% yoy) và 165 tỷ (-48% yoy).
  • Xem chi tiết báo cáo

Related News

left
right