DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 KBC

DSC Securities

25/11/2022

  • Doanh thu thuần Q3/2022 đạt 203 tỷ (-37% YoY) do không có doanh thu từ bán nhà xưởng. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ quản lý, cung cấp nước sạch, điện, xử lý nước thải đạt hơn 96 tỷ (+12% YoY), chiếm tỷ trọng cao nhất, doanh thu từ cho thuê đất chỉ đạt gần 76 tỷ đồng (+140% YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt đạt 1,289 tỷ (-58% YoY), chỉ đạt 13% kế hoạch năm.
  • Khoản thu nhập phi tiền mặt từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng sau khi nâng sở hữu từ 19,5% lên 48% đã chính thức được kiểm toàn chấp thuận sau khi đánh giá kĩ lưỡng, từ đó giúp lãi ròng quý 3 tăng đột biến lên 1,936 tỷ. Lũy kế 9 tháng, lãi ròng đạt 2,135 tỷ (+260% YoY).
  • Xem báo cáo chi tiết

Related News

left
right