DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 PC1

DSC Securities

22/11/2022

  • LNST của cổ đông công ty mẹ quý 3/2022 giảm tương đối mạnh 54.3%, còn 65.8 tỷ đồng do chi phí tài chính tăng mạnh gấp 3.2 lần lên 265.3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 95.5% lên 161.3 tỷ đồng (ba dự án điện gió đi vào vận hành, chi phí lãi vay các dự án này không được vốn hóa nữa) và lỗ chênh lệch tỷ giá 101 tỷ đồng do tỷ giá USD/VND tăng mạnh 2% (PC1 có khoản vay 2,745 tỷ bằng USD).
  • Giai đoạn 1 dự án mỏ Nickel đi vào khai thác từ 2023 với công suất 4.200 tấn quặng tinh/năm. Nếu giá Nickel ở mức 20,000 USD/tấn, doanh thu và lợi nhuận ròng từ dự án này sẽ đạt 1,963 tỷ và 300 tỷ hàng năm.
  • Xem chi tiết báo cáo

Related News

left
right