DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 SZC

DSC Securities

14/12/2022

  • DSC dự phóng doanh thu 2022 của SZC khá tích cực và đạt (1) 807 tỷ đồng (+13% YoY) hoặc có thể lên tới (2) 1047 tỷ đồng (nếu tính doanh thu từ ½ shophouse dự án Hữu Phước), lợi nhuận sau thuế tương ứng lần lượt là (1) 226 tỷ đồng hoặc (2) 286 tỷ đồng. Sử dụng phương pháp P/E và RNAV, chúng tôi xác định giá mục tiêu: 35,800 VND/cp (Upside 21% so với giá đóng cửa ngày 13/12/2022).
  • Thống kê báo cáo phân tích của các CTCK về mức giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu SZC từ đầu năm 2022 tới nay, giá mục tiêu bình quân là 49,500 VND, upside 67% so với giá đóng cửa ngày 13/12/2022.
  • Xem báo cáo chi tiết

Related News

left
right