DSC Securities

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Cổng thông tin hỗ trợ

icon

Or

icon

Câu hỏi thường gặp

1 Trả khoản vay Margin trước hạn có được không và thủ tục như thế nào?

Khách vay được phép trả nợ trước hạn và không bị phạt vì trả nợ trước hạn
Để trả nợ, Khách vay thực hiện (i) nộp tiền vào tiểu khoản ký quỹ hoặc trước thời điểm hệ thống xử lý cuối ngày.
Tiền nộp vào sau thời điểm thu nợ trong ngày sẽ được thu nợ vào ngày tiếp theo.

2 Khách hàng muốn giao dịch ký quỹ thì làm thế nào?

Khách hàng chuyển tiền/ chứng khoán vào tài khoản ký quỹ và thực hiện đặt lệnh giao dịch trên tiểu khoản ký quỹ.

3 Số tiền tối thiểu để đầu tư cổ phiếu là bao nhiêu?

Số tiền để đầu tư sẽ bằng số lượng cổ phiếu nhân với thị giá cổ phiếu mà khách hàng giao dịch tại thời điểm đầu tư. Mỗi lần giao dịch cổ phiếu khách hàng sẽ bị trừ đi 1 khoản phí giao dịch tương ứng.

Thị giá sẽ được cập nhật liên tục tại bảng điện tử của hai sàn giao dịch chứng khoán. Số lượng cổ phiếu giao dịch tối thiểu sẽ phụ thuộc vào các quy định: Sàn HSX: giao dịch 100 cổ phiếu/lô. Trường hợp khách hàng giao dịch lô lẻ từ 01 đến 09 cổ. Sàn HNX/Upcom: giao dịch 100 cổ phiếu/lô. Đơn vị giao dịch lô lẻ từ 1 đến 99 cổ phiếu có thể áp dụng cho cả hình thức khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận

4 Khi nào phải trả khoản vay margin?

Thời hạn khoản vay là 89 ngày. Khách vay phải trả nợ trước khi khoản vay quá hạn nếu không thực hiện gia hạn.
Thời hạn tối đa được phép gia hạn: Lên đến 2 năm.

5 Nguyên tắc khớp lệnh

a. Ưu tiên về giá

- Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

- Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

b. Ưu tiên về thời gian

- Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước