DSC Securities

ĐIỀU CHỈNH CẦN THIẾT - Danh mục chiến lược ngày 30/01/2022

DSC Securities

30/01/2023

Kết thúc đà tăng điểm kéo dài, thị trường xuất hiện phiên phân phối đầu tiên với động lượng thanh khoản bán lớn. Quán tính điều chỉnh dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 30.01.2022

Related News

left
right