DSC Securities

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Cổng thông tin hỗ trợ

icon

Or

icon

HƯỚNG DẪN NỘP RÚT TIỀN

1 Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán

Quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại DSC theo hai cách như sau:

Cách 1: Nộp tiền mặt/ủy nhiệm chi/chuyển khoản IB vào tài khoản tổng của DSC

Nội dung chuyển tiền tương ứng:

 • Tiểu khoản thường (1): Nộp tiền [024Cxxxxxx]1 [Họ và tên]

           Ví dụ: Nop tien 024C8888881 Nguyen Van A

 • Tiểu khoản ký quỹ (6): Nộp tiền [024Cxxxxxx]6 [Họ và tên]

           Ví dụ: Nop tien 024C8888886 Nguyen Van A

DSC xin gửi tới Quý khách danh sách các tài khoản tổng của DSC:

 

STT

Chi nhánh ngân hàng

Số tài khoản

1

BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội

21410000833888

2

BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng

56110000162316

3

VCB – Chi nhánh Tây Hồ

1026078888

4

VCB – Chi nhánh Hội An – Quảng Nam

0041000720119

5

Bản Việt – Chi nhánh Đà Nẵng

0257041000092

6

ACB – Chi nhánh Đà Nẵng

131111189

7

VIB – Chi nhánh Đà Nẵng

401704060201732

8

VIB – Chi nhánh Sở giao dịch

028065608

9

TCB – Hội sở chính

19020999844989

10

VTB – Chi nhánh Chương Dương

112886188888

11

VTB – Chi nhanh Nam Thăng Long

143001536692

 

Cách 2: Nộp tiền qua tài khoản định danh 963369

 • Tiểu khoản thường (1):

  • Ngân hàng thụ hưởng: BIDV

  • STK: 963369xxxxxx1 (Mã định danh 963369 + 6 số cuối tài khoản chứng khoán + Số tiểu khoản)

  • Tên tài khoản: Hệ thống hiện tên KH

 • Tiểu khoản ký quỹ (6)

  • Ngân hàng thụ hưởng: BIDV

  • STK: 963369xxxxxx6 (Mã định danh 963369 + 6 số cuối tài khoản chứng khoán + Số tiểu khoản)

  • Tên tài khoản: Hệ thống hiện tên KH

(Xem chi tiết nộp tiền qua tài khoản định danh tại đây)

2 Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán

Khi có nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng, Quý khách có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Quý khách trực tiếp đến trụ sở chính, chi nhánh của DSC, xuất trình CMND/CCCD để làm thủ tục

Cách 2: Gọi điện đến tổng đài DSC: Từ số điện thoại đăng ký, Quý khách gọi điện lên tổng đài, cung cấp đúng mật khẩu giao dịch và số CMND/CCCD, điện thoại viên sẽ làm thủ tục chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước

Cách 3: Trực tiếp trên DSC trading: Quý khách đăng nhập giao dịch trực tuyến và thực hiện chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước