DSC Securities

Khách hàng tổ chức

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Sản phẩm dịch vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tại DSC, chúng tôi cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hiện nay của khách hàng trong & ngoài nước. Chúng tôi tiên phong trong việc xây dựng những tiêu chuẩn cao nhất về sản phẩm, dịch vụ; nỗ lực cung cấp cho khách hàng các thông tin về tình hình thị trường, xu hướng giao dịch, tư vấn Phương án tối ưu, hiệu quả. Bởi vậy, tư vấn đầu tư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống nhân sự. DSC tự hào sở hữu nguồn nhân lực có trình độ, am hiểu thị trường nói riêng và ngành tài chính nói chung. DSC luôn đặt ưu tiên trong việc chuẩn hóa tác phong chuyên nghiệp, sẵn sàng kết nối và hỗ trợ khách hàng nhằm mang tới những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng. Dịch vụ tư vấn chứng khoán tại DSC bao gồm: Quản lý tài khoản giao dịch Tư vấn phân tích cổ phiếu, nhận định thị trường Tư vấn cổ phiếu chưa niêm yết Giao dịch thỏa thuận