DSC Securities

Ngân hàng đầu tư

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Sản phẩm dịch vụ

DSC cung cấp đa dạng các dịch vụ thị trường vốn:

  • Tư vấn chào bán cổ phần lầu đầu ra công chúng (IPO); chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng; Hoạt động trả cổ tức; Phát hành cổ phiếu thưởng, ESOP
  • Tư vấn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán hoặc giao dịch cổ phiếu tại Hệ thống UPCOM;
  • Tư vấn cổ phần hóa;
  • Dịch vụ Bảo lãnh phát hành.

Tại DSC, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn huy động vốn bao gồm khảo sát chi tiết doanh nghiệp, chuẩn bị mô hình tài chính và các tài liệu chào bán, đảm bảo tiếp cận với các nguồn vốn phù hợp và thương thảo các điều khoản điều kiện tốt nhất cho khách hàng trước khi đóng giao dịch. DSC cam kết sẽ giúp khách hàng kết nối với mạng lưới nhà đầu tư khu vực cũng như toàn cầu, giúp khách hàng tiếp cận được với nguồn vốn chất lượng và bền vững.