Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

GIAO DỊCH ẢM ĐẠM TIẾP DIỄN - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 16/01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

16/01/2023

Thị trường đi ngang tích lũy quanh khu vực 1050 điểm. Áp lực mua bán suy giảm thời điểm cận Tết âm và nhiều khả năng xu hướng đi ngang sẽ tiếp diễn đến hết tuần này.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 16.01.2023

 

Tin liên quan

left
right