Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

HỖ TRỢ 1030 ĐIỂM - Danh mục chiến lược ngày 24/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

24/02/2023

DSC đánh giá quán tính điều chỉnh không hề thay đổi; thị trường cần thêm thời gian để tích lũy khi đa số nhóm ngành lớn đã kéo tăng trong thời gian dài

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 24.02.2023

Tin liên quan

left
right