Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

HỒI PHỤC KỸ THUẬT - Danh mục chiến lược ngày 27/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

27/12/2022

Quán tính bán hoảng loạn được hấp thụ một cách nhẹ nhàng trong hôm nay; thị trường thể hiện vận động "lỏng" khi xuất hiện diễn biến sàn/trần đan xen, lý giải bởi tình trạng cạn thanh khoản - cạn cung. Tín hiệu đảo chiều không đủ tin cậy, dẫn đến chiến lược ưu tiên hạ tỷ trọng; ngưỡng kháng cự  tại 1030 điểm quyết định xu hướng chờ thử thách.

 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 27.12.2022

Tin liên quan

left
right