Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Cổng thông tin hỗ trợ

icon

Hoặc

icon

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

1 Hướng dẫn mở tài khoản

Từ ngày 26/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) đã chính thức triển khai tính năng Mở tài khoản eKYC (định danh khách hàng điện tử) kết hợp e-Signature (Chữ ký điện tử).

Khách hàng có thể thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán DSC online vô cùng dễ dàng, 24/7 và hoàn toàn không cần hoàn tất hồ sơ giấy. eKYC chữ ký số giúp cho quý khách hàng có thể giao dịch ngay lập tức sau khi mở tài khoản thành công chỉ trong 1 phút. 

Vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản eKYC chữ ký số tại các link sau: 

  1. Video hướng dẫn mở tài khoản eKYC  
  2. File hướng dẫn web mở tài khoản eKYC  

 

Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán eKYC tại: Mở tài khoản EKYC chữ ký số