Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

KỲ VỌNG ĐỘNG LƯỢNG CẢI THIỆN - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 03/01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

03/01/2023

Thị trường đi ngang với những diễn biến “xoay vòng” quanh khu vực 1010 điểm do thanh khoản ở mức thấp. Khả năng tuần tới thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ 1000 -1020 điểm

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 03.01.2023

 

Tin liên quan

left
right