Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

KỲ VỌNG HỒI PHỤC - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 03/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

03/02/2023

Thị trường tạo cân bằng ngắn hạn sau khi chạm tới hỗ trợ 1070 điểm. Tuy nhiên, nguy cơ điều chỉnh vẫn còn và trong trường hợp thị trường hồi phục mạnh không thành công trong phiên ngày hôm nay, thì nhiều khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh về khu vực 1050 điểm.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 03.02.2023

 

Tin liên quan

left
right