Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU CHỈNH - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 02/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

02/02/2023

Chỉ số bất ngờ chịu sự điều chỉnh mạnh thanh khoản cao vào cuối phiên chiều, chủ yếu đến từ nhóm ngành Xây dựng, ĐTC & BĐS. Khu vực 1070 điểm là hỗ trợ ngắn hạn và trong trường hợp mốc này không được giữ vững, chỉ số sẽ điều chỉnh sâu hơn về 1050 điểm.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 02.02.2023

 

Tin liên quan

left
right