Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU CHỈNH - Trước giờ G ngày 24/11/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

24/10/2022

Thị trường quay trở lại tình trạng “khát” thanh khoản khi cầu mua lên không được cải thiện khi tiệm cận kháng cự. Nhiều khả năng điều chỉnh vẫn sẽ diễn ra và khu vực 920 điểm sẽ là vùng kiểm định lại cầu sắp tới.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 24.11.2022

 

Tin liên quan

left
right