Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Phiên đáo hạn tăng trong nghi ngờ - Nhận định thị trường ngày 16/06/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

16/06/2022

 Trong ngày đầu tiên áp dụng các tính mới cho giá đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số, VN30Index xác lập mức tăng 27 điểm với 27 mã tăng giá và chỉ 3 mã giảm. Áp lực tâm lý có phần được giải tỏa nhờ nhịp hồi phục của chứng khoán quốc tế, cùng giá trị muaròng cao nhất trong hai tuần của khối ngoại nhằm "bắt đáy" ở HPG. Nhìn chung nhà đầu tư cần thận trọng với các tín hiệu được tạo ra trong ngày đáo hạn.

Theo dõi báo cáo chi tiết báo cáo chiến lược ngày 16.06.2022 khi thị trường xuất hiện nhịp hồi phục đi ngược xu hướng giảm ngắn-trung-dài hạn, liệu nhà đầu tư nên thăm dò cổ phiếu hay duy trì quan sát. 

 Chi tiết báo cáo chiến lược ngày 16.06.2022

Tin liên quan

left
right