Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

PHIÊN GIAO DỊCH QUYẾT ĐỊNH - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 22/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

22/12/2022

Chỉ số tiếp tục có phiên điều chỉnh và đóng cửa ở mốc 1018 điểm. Phiên giao dịch ngày hôm nay sẽ là phiên quyết định xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 22.12.2022

 

Tin liên quan

left
right