Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

PHIÊN HOÀN TẤT CƠ CẤU QUỸ ETF- Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 17/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

17/03/2023

Thị trường điều chỉnh giảm sâu trong phiên ngày đáo hạn HĐTL, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến rung lắc trong phiên và NDT ưu tiên cơ cấu tài khoản tại các nhịp hồi.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 17.03.2023 

 

Tin liên quan

left
right