Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

RUNG LẮC CUỐI NĂM - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 26/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

26/12/2022

Thị trường kết tuần trên mốc hỗ trợ 1015 điểm nhưng động lượng tăng không có xu hướng cải thiện, nhiều khả năng sẽ tiếp tục có rung lắc quay trở về khu vực 1007 điểm

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 26.12.2022

 

Tin liên quan

left
right