Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Sự kiện

Sự kiện

DSC chính thức khai trương Phòng giao dịch Hàm Long

DSC chính thức khai trương Phòng giao dịch Hàm Long

10/09/2022

Ngày 10/9/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) chính thức khai trương Phòng giao dịch Hàm Long.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

Sáng ngày 20/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã chứng khoán: DSC – UpCOM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...
Chứng khoán DSC chính thức bước vào cuộc đua số hóa

Chứng khoán DSC chính thức bước vào cuộc đua số hóa

28/01/2022

Dự án đầu tư hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán là một phần trong kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống CNTT và...