Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

TÂM LÝ BÌNH THẢN - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 02/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

02/03/2023

Thị trường hồi ngắn hạn khi chạm hỗ trợ kênh giá dưới, tuy nhiên nhịp hồi vẫn chỉ mang tính chất ngắn hạn với vùng cản khu vực 1050 – 1060 điểm. Chỉ số chưa thích hợp để giải ngân tỷ trọng lớn và nhịp điều chỉnh chưa có dấu hiệu đã kết thúc.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 02.03.2023

 

Tin liên quan

left
right