Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

TÂM LÝ THẬN TRỌNG - Danh mục chiến lược ngày 03/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

03/02/2023

Các bên chủ động quan sát trong ngày cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF. Nhiều cổ phiếu thể hiện sức mạnh tại trung bình động ma20 dẫn đến mốc hỗ trợ 1060-1070 được hình thành; NĐT kiên nhẫn chờ trạng thái ổn định, ưu tiên thu gọn danh mục. 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 03.02.2023

Tin liên quan

left
right