Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

THANH KHOẢN ẢM ĐẠM - Danh mục chiến lược ngày 30/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/12/2022

Có thể lấy lý do tâm lý nghỉ lễ để trả lời cho nút thắt thanh khoản “kiệt quệ” trong tuần qua, kéo theo đó là các vận động chậm chạp của chỉ số ở dưới các đường tín hiệu. Ở đồ thị ngày, 3 phiên neo đậu trên vùng giá 1000 điểm với thanh khoản cạn kiệt cho thấy nền tích lũy trên chưa đủ tin cậy; NĐT không vội vàng giải ngân thêm vị thế.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 30.12.2022

Tin liên quan

left
right