Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

THANH KHOẢN MẤT HÚT - VNINDEX SẼ HỒI TỚI ĐÂU? - Nhận định thị trường ngày 07/07/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

07/07/2022

Rơi mạnh với mức thanh khoản gia tăng, để rồi hồi phục theo tình trạng tiết cung, VNIndex vận động như bản sao của các mã cổ phiếu tỷ trọng cao nhưng thanh khoản thấp và có tính "phi thị trường" cao như VIC, VHM, VCB.

Điển hình như VIC tăng 4% chỉ trong 15 phút của phiên ATC, từ mức dưới tham chiếu chuyển sang tăng mạnh. Điểm chung của các mã trên là nằm trong xu hướng giảm và phiên hồi phục không đáng tin cậy để đánh dấu điểm đảo chiều. Cùng theo dõi báo cáo chi tiết để tìm điểm đến tiếp theo cho VNIndex trong bối cảnh hồi phục kỹ thuật thanh khoản thấp. 

 Chi tiết báo cáo chiến lược ngày 07.07.2022

Tin liên quan

left
right