Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

THỊ TRƯỜNG GIỮ VỮNG XU HƯỚNG - Trước giờ G ngày 21/11/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

21/11/2022

Đa số các nhóm ngành cổ phiếu bắt đầu cho thấy sự cân bằng giữa cầu mua và cầu bán khi VNINDEX tiệm cận khu vực kháng cự khiến cho việc mua đuổi cổ phiếu của NDT ở thời điểm này là không tối ưu. Nhóm ngành thực phẩm đồ uống và BĐS khu công nghiệp vẫn cho thấy xu hướng yếu hẳn hơn so với thị trường chung khi giá trị mua và giá trị bán chủ động có sự chênh lệch rõ rệt.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 21.11.2022

 

Tin liên quan

left
right