Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

THIẾU DÒNG TIỀN MỚI - Danh mục chiến lược ngày 03/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

03/03/2023

Diễn biến điều chỉnh cuối phiên, thủng cản xu hướng 1030 đã phủ nhận hoàn toàn nỗ lực phục hồi trong tuần. Thị trường tiếp diễn xu hướng giảm hướng về mốc 980 điểm. 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 03.03.2023

Tin liên quan

left
right