Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

TÍN HIỆU CÂN BẰNG ĐẦU TIÊN - Danh mục chiến lược ngày 13/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

13/02/2023

Thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng đầu tiên với tín hiệu "rút chân" cuối phiên; mốc 1050 điểm (vị thế ma50) cần sớm được thử thách trở lại để hình thành vận động tích lũy tích cực trở lại.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 13.02.2023

Tin liên quan

left
right