Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

TÍN HIỆU YẾU TỪ THỊ TRƯỜNG - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 15/02/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

15/02/2023

Thị trường đi ngang với áp lực bán có phần suy giảm nhưng vẫn cho thấy trạng thái yếu. Chiến lược chung cho NDT vẫn là hạ tỷ trọng tại các cổ phiếu, giao dịch mang tính thăm dò và cơ cấu lại tỷ trọng của tài khoản.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 15.02.2023

 

Tin liên quan

left
right