Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG - Danh mục chiến lược ngày 22/12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

22/12/2022

Thị trường xây nền giá với biên độ giao dịch thắt chặt trên đường tín hiệu ma50 (1010 điểm). Chưa thể đánh giá ngay động lượng hồi phục ngay tức thời, tuy vậy trạng thái cân bằng là cần thiết để bên mua tự tin giải ngân. Vị thế NĐT mua mới chủ động quản trị rủi ro tại ngưỡng 1000 điểm - điểm kích hoạt xu hướng giảm. 

 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 22.12.2022

Tin liên quan

left
right