Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

VỐN NGOẠI ĐẨY GIÁ - Danh mục chiến lược ngày 10/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

10/03/2023

Chỉ số bất ngờ kéo ngược vào thời điểm cuối phiến bất chấp biến động tiêu cực từ liên thị trường. Dòng vốn ngoại quay trở lại là chất xúc tác cho tâm lý giao dịch hiện tại. 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 10.03.2023

Tin liên quan

left
right