Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

XU HƯỚNG ĐI NGANG TIẾP DIỄN - Báo cáo cơ hội giao dịch ngày 13/01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/01/2023

Thị trường đi ngang tích lũy quanh khu vực 1050 điểm. Áp lực mua bán suy giảm thời điểm cận Tết âm và nhiều khả năng xu hướng đi ngang sẽ tiếp diễn đến hết tuần sau.

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Sáng ngày 13.01.2023

 

Tin liên quan

left
right