Bảng giá
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp
Thông tin cổ phiếu
Dịch vụ
Đăng nhập
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Lưu ký chứng khoán là dịch vụ DSC cung cấp để lưu ký chứng khoán của khách hàng và/hoặc tái lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi với phí ưu đãi cho mọi khách hàng.
TÓM TẮT VỀ DỊCH VỤ
Lưu ký chứng khoán
Ký gửi/rút chứng khoán.
Nhận/chuyển khoản chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán.
Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán.
Thực hiện quyền liên quan tới chứng khoán niêm yết
Quyền nhận lãi/vốn gốc trái phiếu.
Quyền nhận cổ tức bằng tiền/cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.
Quyền tham dự Đại hội cổ đông.
Quyền mua chứng khoán phát hành thêm.
Quyền chuyển đổi cổ phiếu với trái phiếu chuyển đổi.
Quyền hoán đổi cổ phiếu.

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI