Bảng giá
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp
Thông tin cổ phiếu
Điều khoản sử dụng
Đăng nhập
Điều khoản sử dụng dịch vụ
Bản Điều Khoản và Điều Kiện Mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Bản Điều khoản và Điều kiện Mở tài khoản giao dịch ký quỹ
Bộ Điều khoản về Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân
Đơn đề nghị, điều khoản và điều kiện đăng ký và sử dụng chứng thư số FPT-CA
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản sử dụng dịch vụ

I, Điều khoản

1. Quy định về bản quyền 
Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên Website của DSC https://www.dsc.com.vn/ (sau đây gọi là “Website”) bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của DSC. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của DSC, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản dưới bất cứ hình thức nào.

2. Quy định sử dụng 
2.1. DSC nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của DSC, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó. 
2.2. Người sử dụng Website cần biết rằng DSC có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua Website này đến: 
a) Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của DSC; 
b) Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi DSC có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật; 
c) Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu DSC thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy. 
2.3. Người sử dụng Website có thể download (Tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng. 
2.4. Người sử dụng Website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. 
2.5. Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (User idenfication) và mật khẩu (Password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.

3. Loại trừ trách nhiệm 
Tuyên bố loại trừ trách nhiệm áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

II, Khuyến cáo

1. Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng DSC không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng. 
2. Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên website của DSC bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau: 
a) Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền; 
b) Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền; 
c) Thông tin đầy đủ để cho phép DSC xác định những tài liệu bị xâm phạm; 
d) Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI