Quét mã QR để tải ngay ứng dụng DSC Trading trên điện thoại
Dịch vụ
Đăng nhập
Danh mục giao dịch ký quỹ
Chính sách dịch vụ giao dịch ký quỹ
Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát giao dịch ký quỹ
DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Áp dụng từ ngày 14/05/2024

STT

Sàn

Tên Doanh nghiệp

Tỷ lệ

cho vay

1

AAA

HOSE

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

40%

2

ACB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

50%

3

ADS

HOSE

Công ty Cổ phần DAMSAN

15%

4

AGG

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

40%

5

AGR

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK

40%

6

ANV

HOSE

Công ty Cổ phần Nam Việt

40%

7

ASM

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

40%

8

BAF

HOSE

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

30%

9

BCG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

30%

10

BCM

HOSE

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

40%

11

BFC

HOSE

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

40%

12

BIC

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

25%

13

BID

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

50%

14

BMI

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

40%

15

BMP

HOSE

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

50%

16

BSI

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

40%

17

BTP

HOSE

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

20%

18

BVH

HOSE

Tập đoàn Bảo Việt

50%

19

BVS

HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

40%

20

BWE

HOSE

Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương

50%

21

CEO

HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

40%

22

CII

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

40%

23

CMG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

50%

24

CMX

HOSE

Công ty Cổ phần CAMIMEX Group

25%

25

CNG

HOSE

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

30%

26

CSM

HOSE

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

20%

27

CSV

HOSE

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam

50%

28

CTD

HOSE

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

40%

29

CTF

HOSE

Công ty Cổ phần City Auto

25%

30

CTG

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

50%

31

CTI

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

10%

32

CTR

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

40%

33

CTS

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

40%

34

DBC

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

50%

35

DBD

HOSE

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

25%

36

DC4

HOSE

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

15%

37

DCL

HOSE

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

25%

38

DCM

HOSE

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau

50%

39

DGC

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

50%

40

DGW

HOSE

Công ty Cổ phần Thế Giới Số

50%

41

DHA

HOSE

Công ty Cổ phần Hóa An

20%

42

DHC

HOSE

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

50%

43

DHT

HNX

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

30%

44

DPG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

40%

45

DPM

HOSE

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần

50%

46

DPR

HOSE

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

40%

47

DRC

HOSE

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

40%

48

DTD

HNX

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

20%

49

DXG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

40%

50

DXP

HNX

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

25%

51

EIB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

50%

52

ELC

HOSE

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

30%

53

EVF

HOSE

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực

40%

54

EVS

HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

20%

55

FMC

HOSE

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

25%

56

FPT

HOSE

Công ty Cổ phần FPT

50%

57

FTS

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

50%

58

GAS

HOSE

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

50%

59

GEG

HOSE

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

40%

60

GEX

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

40%

61

GIL

HOSE

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

30%

62

GKM

HNX

Công ty Cổ phần GKM Holdings

15%

63

GMD

HOSE

Công ty Cổ phần Gemadept

50%

64

GSP

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế

30%

65

GVR

HOSE

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

40%

66

HAH

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

50%

67

HAX

HOSE

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

30%

68

HCM

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

50%

69

HDB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh

50%

70

HDC

HOSE

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

40%

71

HDG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

40%

72

HHS

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

30%

73

HHV

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

40%

74

HPG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

50%

75

HSG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

40%

76

HT1

HOSE

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

20%

77

HTN

HOSE

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

20%

78

HUT

HNX

Công ty Cổ phần Tasco

30%

79

IDC

HNX

Tổng Công ty IDICO - CTCP

50%

80

IDI

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

30%

81

IJC

HOSE

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

40%

82

IPA

HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

20%

83

ITC

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

10%

84

KBC

HOSE

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

40%

85

KDH

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

40%

86

KHP

HOSE

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

20%

87

KSB

HOSE

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

40%

88

L14

HNX

Công ty Cổ phần Licogi 14

20%

89

LAS

HNX

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

30%

90

LCG

HOSE

Công ty Cổ phần Lizen

30%

91

LHG

HOSE

Công ty Cổ phần Long Hậu

30%

92

LPB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt

50%

93

LSS

HOSE

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

25%

94

MBB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

50%

95

MBS

HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

50%

96

MIG

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

40%

97

MSB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

50%

98

MSH

HOSE

Công ty Cổ phần May Sông Hồng

40%

99

MSN

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

50%

100

MWG

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

50%

101

NAF

HOSE

Công ty Cổ phần Nafoods Group

20%

102

NBB

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

10%

103

NHA

HOSE

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

10%

104

NHH

HOSE

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

30%

105

NKG

HOSE

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

40%

106

NLG

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

40%

107

NT2

HOSE

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

30%

108

NTL

HOSE

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

30%

109

NTP

HNX

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

20%

110

NVL

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

20%

111

OCB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

50%

112

ORS

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

40%

113

PAN

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

50%

114

PC1

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

40%

115

PDR

HOSE

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

40%

116

PET

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

40%

117

PHR

HOSE

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

50%

118

PLC

HNX

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần

40%

119

PLX

HOSE

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

50%

120

PNJ

HOSE

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

50%

121

POW

HOSE

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

50%

122

PPC

HOSE

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

30%

123

PVB

HNX

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

20%

124

PVC

HNX

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần

40%

125

PVD

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

50%

126

PVP

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

40%

127

PVS

HNX

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

50%

128

PVT

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

50%

129

QCG

HOSE

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

20%

130

REE

HOSE

Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh

50%

131

SAB

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

50%

132

SAM

HOSE

Công ty Cổ phần SAM Holdings

30%

133

SBT

HOSE

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

40%

134

SCS

HOSE

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

30%

135

SHB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

50%

136

SHI

HOSE

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

30%

137

SHS

HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

50%

138

SIP

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

20%

139

SJD

HOSE

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

20%

140

SJS

HOSE

Công ty Cổ phần SJ Group

20%

141

SKG

HOSE

Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang

25%

142

SSB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

40%

143

SSI

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

50%

144

STB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

50%

145

SZC

HOSE

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

40%

146

TCB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

50%

147

TCH

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

40%

148

TCM

HOSE

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

30%

149

TDM

HOSE

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

25%

150

TDP

HOSE

Công ty Cổ phần Thuận Đức

30%

151

TIG

HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

30%

152

TIP

HOSE

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

30%

153

TLG

HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

30%

154

TNG

HNX

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

30%

155

TNH

HOSE

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

40%

156

TPB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

50%

157

TTA

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

30%

158

TV2

HOSE

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

40%

159

TVD

HNX

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

20%

160

TVS

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

20%

161

VC3

HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

30%

162

VC7

HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI

20%

163

VCB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

50%

164

VCG

HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

40%

165

VCI

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

50%

166

VCS

HNX

Công ty Cổ phần VICOSTONE

40%

167

VDS

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

40%

168

VFS

HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

30%

169

VGC

HOSE

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần

50%

170

VGS

HNX

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

20%

171

VHC

HOSE

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

50%

172

VHM

HOSE

Công ty Cổ phần Vinhomes

40%

173

VIB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

50%

174

VIC

HOSE

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

30%

175

VIP

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

20%

176

VIX

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

40%

177

VJC

HOSE

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

50%

178

VND

HOSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

40%

179

VNM

HOSE

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

50%

180

VOS

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam

30%

181

VPB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

50%

182

VPI

HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

30%

183

VRE

HOSE

Công ty Cổ phần Vincom Retail

50%

184

VSC

HOSE

Công ty Cổ phần Container Việt Nam

50%

185

VTO

HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

20%

LỊCH SỬ CẬP NHẬT DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Danh sách cập nhật
Chọn thời gian
Chọn
2022
2023
2024

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI