Bảng giá
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp
Thông tin cổ phiếu
Dịch vụ
Đăng nhập
GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Giao dịch ký quỹ là dịch vụ DSC hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ tài sản để giao dịch mua bán chứng khoán nằm trong danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán. Tài sản có thể là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục được phép GDKQ của DSC tại từng thời điểm. Khi sử dụng dịch vụ GDKQ, nhà đầu tư ký quỹ một số tiền ban đầu hoặc chứng khoán được cho phép GDKQ được hiểu là yêu cầu ký quỹ ban đầu của chứng khoán cần giao dịch, DSC thực hiện cho vay phần còn lại.
TÓM TẮT VỀ DỊCH VỤ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1
Khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán
Đăng ký mở tài khoản thường, đồng thời mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại DSC.
2
Khách hàng đã có tài khoản chứng khoán
Khách hàng liên hệ qua Trung tâm hỗ trợ DSC AI Chat, qua tổng đài 024 3880 3456, qua các chi nhánh của DSC hoặc qua nhân viên Môi giới quản lý tài khoản để được hướng dẫn.

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI